Dr. Wolf-Ruthart Born
Botschafter a.D.

Jürgen Bubendey
Botschafter a.D.

Rudolf Dreßler
Botschafter a.D.

Dr. Aly Masednah El-Kothany
Botschafter a.D.

Thomas Ellerbeck
Mitglied des TUI AG Management Board

Bernd Erbel 
Botschafter a.D.

Dr. Henryk Frystacki
Mitglied des Vorstandes Siemens AG a.D.

Wilfried H. Graf
Mitglied des Vorstandes Arab Bank a.D.

Dr. Gabriela Guellil
Auswärtiges Amt

Dr. Jürgen Hellner
Botschafter a.D.

Dr. Herbert Honsowitz
Botschafter a.D.

Yasser A. Ibrahim
Managing Director ODDO BHF Aktiengesellschaft

Wolfgang Kenntemich
Chefredakteur Fernsehen Mitteldeutscher Rundfunk a.D.

Dr. Norbert Kloppenburg
KFW Bankengruppe a.D.

Dr. Hubert Lang
Botschafter a.D.

Dr. Eckhard Lübkemeier
Botschafter a.D.

Michael Ludwig
Rechtsanwalt
Mitglied der Geschäftsführung Verbundnetz Gas AG a.D.

Dr. Gunter Mulack
Botschafter a.D.
Direktor des Deutschen Orient-Instituts

Bernd Mützelburg
Botschafter a.D.

Bernhard von der Planitz
Protokollchef a.D., Auswärtiges Amt

Prof. Dr. Gerhard Sabathil
Botschafter a.D.

Eberhard Schanze
Botschafter a.D.

Dr. Rainald Steck
Botschafter a.D.

Folkmar W.O. Stoecker
Botschafter a.D.

Dr. Ludolf von Wartenberg
Staatssekretär a.D., Hauptgeschäftsführer BDI a.D.

Knut Witschel
Managing Director und Leiter der Abteilung Naher und Mittlerer Osten /Afrika a.D., Deutsche Bank AG

Karl Heinz Wittek
Botschaftsrat a.D.

Dr. Michael Worbs
Botschafter a.D.